สินค้า
บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทและดำเนินงาน มามากกว่า 10 ปี โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทยึดถือนโยบาย ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มาโดยตลอดส่งผลให้บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจการ ปัจจุบันบริษัทของเราจึงมีผลิตภัณฑ์มากมายจำหน่าย เช่น ฟักทอง แตงโม ถั่วเขียว ทานตะวัน ถั่วปากอ้า ข้าวโพด ข้าวฟ่างขาว ข้าวฟ่างแดง มิลเลต เขาใหญ่ เขาเล็ก ถั่วนางแดง ถั่วแดงหลวง งาดำ ฯลฯ

บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด จดทะเบียนเป็นบริษัทและดำเนินงาน มามากกว่า 10 ปี โดยตลอดเวลาที่ผ่านมา ทางบริษัทยึดถือนโยบาย ความโปร่งใส ซื่อสัตย์ มาโดยตลอดส่งผลให้บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด ได้รับความเชื่อถือ เชื่อมั่น และไว้วางใจจากลูกค้ามาตลอดระยะเวลาในการดำเนินกิจการ ปัจจุบันบริษัทของเราจึงมีผลิตภัณฑ์มากมายจำหน่าย เช่น ฟักทอง แตงโม ถั่วเขียว ทานตะวัน ถั่วปากอ้า ข้าวโพด ข้าวฟ่างขาว ข้าวฟ่างแดง มิลเลต เขาใหญ่ เขาเล็ก ถั่วนางแดง ถั่วแดงหลวง งาดำ ฯลฯ