บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด | Thananop Trading Co., Ltd.
ข้าวฟ่างจีนแดง