บริษัท ธนานพ เทรดดิ้ง จำกัด | Thananop Trading Co., Ltd.
ถั่วดำไทย